Avtal

När du registrerar dig på LoveSite och skapar en profil så ingår du ett juridiskt bindande avtal med oss. Det innebär att du bekräftar att du samtycker till våra villkor och instämmer med vår policy. Det är därför viktigt att du har läst igenom vad som står i detta avtal. När du accepterar detta avtal så accepterar du också allt som står skrivet häri.

 • Regler. Det är du som användare som själv är fullt ansvarig för din profil, och att den är i full symbios med vår policy och våra regler. Du skall ha läst och accepterat våra regler innan du accepterar detta avtal. Du finner samtliga regler tydligt förklarade under rubriken ” Regler”. Orkar du inte läsa allt, så räcker det långt att ha läst varje punkts rubrik i fet stil, som kort sammanfattar vad paragrafen handlar om.

 • Medlemskap & VIP-medlemskap. Det kostar ingenting att bli medlem på LoveSite och du kan även som gratismedlem nyttja det mesta av våra funktioner. Däremot tar vi ut en avgift förfullt” medlemskap (VIP) som också ger möjligheten att kontakta andra medlemmar via mail. Upplägget kring medlemskap och de olika former som finns förklaras under rubriken ” LoveSite”.

 • Betalning för VIP sker säkert via SMS eller PayPal. Vi återdebiterar ALDRIG i form av löpande prenumerationskostnader, utan det är alltid du själv som ansvarar för att hålla ditt konto uppgraderat till VIP, eller stanna vid, eller återgå till vanligt medlemskap när VIP-perioden har löpt ut. Du betalar alltså endast en gång och behöver inte oroa dig för att återdebiteras förrän du betalar igen för en ny period. Det är upp till dig som användare när du vill förnya din VIP, eller låta den löpa ut. Du kan dock inte avsluta ett VIP-konto själv innan tiden löpt ut och få återbetalning för kvarvarande dagar, så därför erbjuder vi istället ganska korta perioder, ända ned till endast 10 dagar. Läs mer om VIP under rubriken ” LoveSite”.
 • Emailutskicket ”LoveLetter” . Som användare av LoveSite så är det ditt eget ansvar att administrera ditt konto med godkännande eller avböjande till vårt automatiska nyhetsbrev. LoveLetter skickas annars ut som en del av vår tjänst till våra användare, vid alla fall av ny addning, ny flirt eller nytt mail. Du väljer alltså själv om du vill ha detta utskick eller ej, och du kan när som helst ändra detta under dina profilinställningar.
 • Telefonnummer för ”LoveMess” . För att kunna använda våra SMS-tjänster så krävs givetvis att man lagrar sitt mobilnummer hos oss. Detta är dock naturligtvis frivilligt. Väljer man att inte addera sitt mobilnummer så kommer man inte heller att ingå i SMS-systemet och kan således inte heller ta emot SMS från andra medlemmar. Inga nummer visas öppet utan används enbart av systemet för att vidarebefordra skickade mess.

 • Medlemsdispyter. Konflikter mellan medlemmar som inte kan lösas på egen hand bör rapporteras till oss. Vi kan dock inte garantera att vi kan lösa eller åtgärda situationen då det kan saknas klara fakta om vem som är ”skyldig” till dispyten. Så länge ingen grov kränkning sker, så ber vi våra medlemmar att själva lösa eventuella konflikter på ett moget och lugnt sätt. Brottsligt eller annat form av profilinnehåll som väcker anstöt bör dock alltid anmälas till oss omedelbart.
 • Sekretess. Alla kontaktuppgifter, alla fakta och all information som lagras hos LoveSite vid varje profils skapande, behandlas med sekretess och kommer INTE att lämnas vidare till annan part.
 • Ändringar. LoveSite förbehåller sig rätten att utan förvarningar göra ändringar i avtal och regler. Vi kommer dock alltid att posta ett nyhetsbrev när dessa (eventuella) ändringar är gjorda.

 • Återbetalning. Skulle du som användare vilja avsluta ditt konto innan VIP-tiden löpt ut så sker av administrativa skäl ingen återbetalning. Samma sak gäller i de fall vi tvingats avsluta ett konto på grund av grova regelbrott. Betald VIP-tid gäller, oavsett om kontot behålls eller avslutas – frivilligt eller som åtgärd.

 • Tillgänglighet. Det är naturligtvis vår ambition att LoveSite skall finnas tillgängligt 24 timmar /dygnet. Men det är omöjligt att garantera att tjänsten skall fungera oavbrutet och felfritt dygnet runt, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Tjänstens tillgänglighet kan tillfälligt inskränkas på grund av skäl utanför vår kontroll som till exempel plötsliga systemfel, reparationer eller underhåll av våra servrar.

 • Copyright. LoveSite skyddas av upphovsrättslagen vilket innebär att allt material på denna sajt tillhör oss, eller används av oss under fri eller avgiftsbelagd licens från upphovsrättsinnehavaren. Våra smileys används som freeware från SweetIM och Smiley Central och våra fotografier är antingen tagna av våra egna fotografer eller köpta från iStockPhotos. Inget material, oavsett om det handlar om smileys, bilder, grafisk form eller logotyper får hämtas från LoveSite för att användas i andra sammanhang. Det innebär att LoveSites material inte får kopieras, redigeras, reproduceras eller publiceras utan vårt skriftliga medgivande.

 • Kontakt. Har du frågor om LoveSites innehåll, regler eller grafiska form så kontakta admin@lovesite.se. Undrar du något över LoveSites tekniska funktioner så skriv till webmaster@lovesite.se.
 • Annonsering. Behöver du/ni komma i kontakt med oss angående annonsering på LoveSite, så skriv till marketing@lovesite.se.

 

Välkommen
///Administrationen
LoveSite.se 
 
Skicka en kommentar via mail!  
 

Skicka ett Romantiskt E-kort från Postcard
Skicka ett romantiskt ekort!